Aanspreekpunten voor huisartsen bij zorgverzekeraars

 
Huisartsen melden bij de LHV dat zij maar moeizaam contact krijgen met hun zorgverzekeraar. Op verzoek van de LHV melden de vier grote zorgverzekeraars bij welk aanspreekpunt huisartsen in hun organisatie terecht kunnen, om zo het leggen van contact te vergemakkelijken:

We vermelden hier de relevante verzekeraars voor deze regio.

Achmea
Telefonisch: Maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 18.00 uur, 071 751 00 61
E-mail: zorginkoop.huisartsen@achmea.nl of zorginkoop.integralezorg@achmea.nl
Daarnaast zijn huisartsen zelf op de hoogte van de relatiemanager in hun gebied met wie ze ook altijd contact op kunnen nemen.

Menzis
In de regio’s waar Menzis de preferente zorgverzekeraar is zijn regiomanagers de contactpersoon voor samenwerkingsverbanden (zorggroepen, GEZ-centra en huisartsensamenwerkingsverbanden), met name voor het contracteren van segment 2 en segment 3 zorgvernieuwing.
Voor de individuele huisartsen is een uitgebreide toelichting op het inkoopbeleid en een  overzicht met veel gestelde vragen op de website beschikbaar. http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Zorgsoorten/HuisartsenzorgKetenz...
Is de vraag hiermee niet beantwoord, dan kan de vraag via een contactformulier  aan Menzis worden gesteld. http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Contact1/VeelgesteldeVragen/Huisartsenzorg/Inkoopbeleid/Segment1/ContactformulierHuisartsenzorg.htm