Aangepaste tekst crisisregeling Achmeazorgkantoor

 
Het Achmeazorgkantoor heeft de tekst van de Crisisregeling aangepast. Dit naar aanleiding van door de Kring ingebrachte onduidelijkheden over de tekst.

In het door Achmea aangepaste protocol wordt duidelijker aangegeven dat de zorgaanbieder waarmee crisisbedden zijn afgesproken of de zorgaanbieder die reeds dossierhouder is, verantwoordelijk is voor de afhandeling van de crisissituatie. Voor u als huisartsen betekent dit dat u geen thuiszorginstellingen of verzorgings- of verpleeghuizen hoeft af te bellen voor het regelen van crisiszorg. Wel moet u een verzorgingshuis benaderen waarbij Achmea de crisiszorg heeft ingekocht.

Aangepaste brief Achmea zorgkantoor crisisregeling Verpleging, Verzorging en Thuiszorg - april 2013

Protocol crisisopvang VV&T - april 2013

Overzicht telefoonnummers crisisbedden VV&T