2015 is het jaar geweest van verwachte veranderingen in huisartsenland

 
Het Roer Moet Om was een geweldig initiatief van enkele collega’s, wat zich in snel tempo als een olievlek verspreidde. Niet alleen hebben nagenoeg alle huisartsenorganisaties het initiatief omarmd, ook de minister betoonde zich een voorstander van een andere koers in de wereld van controles, wantrouwen en mededingingswet. Inmiddels ligt er een geheel van afspraken over hoe regelgeving en controles simpeler kunnen en heeft de directeur van de ACM uitgesproken dat er op een andere wijze naar handhaving van de mededingingswet wordt gekeken. De zorg is helaas nog steeds niet uit de marktwerking gehaald, maar er is toch een andere koers ingezet. In 2016 zal moeten blijken in hoeverre goede wil en afspraken daadwerkelijk zullen leiden tot minder regeldruk voor de huisarts.

Voor wat betreft de financiering zijn er afspraken gemaakt dat er geen grote schokeffecten mogen ontstaan op praktijkniveau door de veranderde huisartsenfinanciering. Zie ook het artikel hierover in deze nieuwsbrief. Het is uitermate belangrijk dat jullie melden als dat wel het geval is geweest; enkel met concrete voorbeelden kan er wat aan gedaan worden. Ook dat zal pas in 2016 duidelijk worden als de jaarcijfers bekend zijn.

In Drenthe zijn we in 2015 ook doorgegaan op het pad van verandering: we komen steeds dichter bij de realisering van onze plannen om te komen tot één huisartsenorganisatie in Drenthe met  één duidelijk aanspreekpunt voor alle huisartsgeneeskundige zaken, zowel voor huisartsen als voor externe partijen.

Het nagenoeg volmondige “Ja” wat we 9 december van de leden kregen, geeft ons vertrouwen dat we op de goede weg zijn en geeft ons de benodigde energie om door te gaan met dit traject.

Ook hier is 2016 het jaar waar de verwachtingen moeten worden omgezet in daden, zodat er eind 2016 een stevige huisartsenorganisatie staat voor heel Drenthe onder één huisartsenbestuur.

Bij al dit organisatorische geweld kunnen we wel eens vergeten dat dit weliswaar heel belangrijke zaken zijn voor het voortbestaan van ons werk en onze praktijkvoering, maar het is goed om je te realiseren dat, als het erop aan komt, ze secundair zijn aan de basis:
Evenwicht, geluk en gezondheid voor iedereen.

Ik wens iedereen alle goeds voor 2016!

Ben Luten